Impresum

Injigo: časopis za sudionike duhovnih vježbi u Programu Injigo

Osnivač:

Izdavač:

Za izdavača:

Glavna i odgovorna urednica:

Izvršna urednica:

Kontakt:

Injigo je krsno ime sv. Ignacija Lojolskog (1491. – 1556.)
Časopis izlazi jednom godišnje.

Uredništvo:

Marina Andrijanić, mag. phil.; Nikola Bolšec, mag. phil.; Nensi Crnjac, mag. theol.; dr. sc. Marica Čunčić; Maja Fabris, mag. mus.; mr. sc. moralne teologije Branka Gabrić; Biserka Jelenić, prof.; Marija Kolak, mag. oec.; mr. sc. Jasna Košćak, prof.; Saša Matika, mag. psych.; Domagoj Penava, bacc. trenerske struke; Emina Simunić, dipl. psiholog; Martina Šimunić, prof.; Ana Talajić, dipl. oec.

Teološki recenzent:

Grafička urednica:

Stručni grafički suradnici:

Grafička priprema:

Lektorica:

Tisak: